Home About Prof.
Sunney Xie
Research Publications Collaborators News Group
Members
Join Us Contact Us Group
Pictures

Full list of Peer Reviewed Publications

245. Cao, Yunlong, Jian, Fanchong, Wang, Jing, Yu, Yuanling, Song, Weiliang, Yisimayi, Ayijiang, Wang, Jing, An, Ran, Chen, Xiaosu, Zhang, Na, Wang, Yao, Wang, Peng, Zhao, Lijuan, Sun, Haiyan, Yu, Lingling, Yang, Sijie, Niu, Xiao, Xiao, Tianhe, Gu, Qingqing, Shao, Fei, Hao, Xiaohua, Xu, Yanli, Jin, Ronghua, Shen, Zhongyang, Wang, Youchun & Xie, Xiaoliang Sunney Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution. Nature (2022).

244. Cao, Yunlong, Jian, Fanchong, Zhang, Zhiying, Yisimayi, Ayijiang, Hao, Xiaohua, Bao, Linlin, Yuan, Fei, Yu, Yuanling, Du, Shuo, Wang, Jing, Xiao, Tianhe, Song, Weiliang, Zhang, Ying, Liu, Pulan, An, Ran, Wang, Peng, Wang, Yao, Yang, Sijie, Niu, Xiao, Zhang, Yuhang, Gu, Qingqing, Shao, Fei, Hu, Yaling, Yin, Weidong, Zheng, Aihua, Wang, Youchun, Qin, Chuan, Jin, Ronghua, Xiao, Junyu & Xie, Xiaoliang Sunney Rational identification of potent and broad sarbecovirus-neutralizing antibody cocktails from SARS convalescents. Cell Reports 41 (2022).

243. Chapman, Alec R., Lee, David F., Cai, Wenting, Ma, Wenping, Li, Xiang, Sun, Wenjie & Xie, Xiaoliang Sunney Correlated gene modules uncovered by high-precision single-cell transcriptomics. Proceedings of the National Academy of Sciences 119, e2206938119 (2022).

242. Cao, Yunlong, Song, Weiliang, Wang, Lei, Liu, Pan, Yue, Can, Jian, Fanchong, Yu, Yuanling, Yisimayi, Ayijiang, Wang, Peng, Wang, Yao, Zhu, Qianhui, Deng, Jie, Fu, Wangjun, Yu, Lingling, Zhang, Na, Wang, Jing, Xiao, Tianhe, An, Ran, Wang, Jing, Liu, Lu, Yang, Sijie, Niu, Xiao, Gu, Qingqing, Shao, Fei, Hao, Xiaohua, Meng, Bo, Gupta, Ravindra Kumar, Jin, Ronghua, Wang, Youchun, Xie, Xiaoliang Sunney & Wang, Xiangxi Characterization of the enhanced infectivity and antibody evasion of Omicron BA.2.75. Cell Host & Microbe 30, 1527-1539.e1525 (2022).

241. Jian, Fanchong, Yu, Yuanling, Song, Weiliang, Yisimayi, Ayijiang, Yu, Lingling, Gao, Yuxue, Zhang, Na, Wang, Yao, Shao, Fei, Hao, Xiaohua, Xu, Yanli, Jin, Ronghua, Wang, Youchun, Xie, Xiaoliang Sunney & Cao, Yunlong Further humoral immunity evasion of emerging SARS-CoV-2 BA.4 and BA.5 subvariants. The Lancet Infectious Diseases 22, 1535-1537 (2022).

240. Wu, Honggui, Li, Xiang, Jian, Fanchong, Yisimayi, Ayijiang, Zheng, Yinghui, Tan, Longzhi, Xing, Dong & Xie, X. Sunney Highly sensitive single-cell chromatin accessibility assay and transcriptome coassay with METATAC. Proceedings of the National Academy of Sciences 119, e2206450119 (2022).

239. Cao, Yunlong, Yisimayi, Ayijiang, Jian, Fanchong, Song, Weiliang, Xiao, Tianhe, Wang, Lei, Du, Shuo, Wang, Jing, Li, Qianqian, Chen, Xiaosu, Yu, Yuanling, Wang, Peng, Zhang, Zhiying, Liu, Pulan, An, Ran, Hao, Xiaohua, Wang, Yao, Wang, Jing, Feng, Rui, Sun, Haiyan, Zhao, Lijuan, Zhang, Wen, Zhao, Dong, Zheng, Jiang, Yu, Lingling, Li, Can, Zhang, Na, Wang, Rui, Niu, Xiao, Yang, Sijie, Song, Xuetao, Chai, Yangyang, Hu, Ye, Shi, Yansong, Zheng, Linlin, Li, Zhiqiang, Gu, Qingqing, Shao, Fei, Huang, Weijin, Jin, Ronghua, Shen, Zhongyang, Wang, Youchun, Wang, Xiangxi, Xiao, Junyu & Xie, Xiaoliang Sunney BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection. Nature 608, 593-602 (2022).

238. Cao, Yunlong, Hao, Xiaohua, Wang, Xi, Wu, Qianhui, Song, Rui, Zhao, Dong, Song, Weiliang, Wang, Yao, Yisimayi, Ayijiang, Wang, Wei, Zhang, Wen, Du, Juan, Yu, Hongjie, Xie, Xiaoliang Sunney & Jin, Ronghua Humoral immunogenicity and reactogenicity of CoronaVac or ZF2001 booster after two doses of inactivated vaccine. Cell Research 32, 107-109 (2022).

237. Xing, Dong, Tan, Longzhi, Chang, Chi-Han, Li, Heng & Xie, X. Sunney Accurate SNV detection in single cells by transposon-based whole-genome amplification of complementary strands. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, e2013106118 (2021).

236. Tan, Longzhi, Ma, Wenping, Wu, Honggui, Zheng, Yinghui, Xing, Dong, Chen, Ritchie, Li, Xiang, Daley, Nicholas, Deisseroth, Karl & Xie, X. Sunney Changes in genome architecture and transcriptional dynamics progress independently of sensory experience during post-natal brain development. Cell 184, 741-758.e717 (2021).

235. Du, Shuo, Liu, Pulan, Zhang, Zhiying, Xiao, Tianhe, Yasimayi, Ayijiang, Huang, Weijin, Wang, Youchun, Cao, Yunlong, Xie, Xiaoliang Sunney & Xiao, Junyu Structures of SARS-CoV-2 B.1.351 neutralizing antibodies provide insights into cocktail design against concerning variants. Cell Research 31, 1130-1133 (2021).

234. Cao, Yunlong, Yisimayi, Ayijiang, Bai, Yali, Huang, Weijin, Li, Xiaofeng, Zhang, Zhiying, Yuan, Tianjiao, An, Ran, Wang, Jing, Xiao, Tianhe, Du, Shuo, Ma, Wenping, Song, Liyang, Li, Yongzheng, Li, Xiang, Song, Weiliang, Wu, Jiajing, Liu, Shuo, Li, Xuemei, Zhang, Yonghong, Su, Bin, Guo, Xianghua, Wei, Yangyang, Gao, Chuanping, Zhang, Nana, Zhang, Yifei, Dou, Yang, Xu, Xiaoyu, Shi, Rui, Lu, Bai, Jin, Ronghua, Ma, Yingmin, Qin, Chengfeng, Wang, Youchun, Feng, Yingmei, Xiao, Junyu & Xie, Xiaoliang Sunney Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines. Cell Research 31, 732-741 (2021).

233. Cao, Yunlong, Wang, Jing, Jian, Fanchong, Xiao, Tianhe, Song, Weiliang, Yisimayi, Ayijiang, Huang, Weijin, Li, Qianqian, Wang, Peng, An, Ran, Wang, Jing, Wang, Yao, Niu, Xiao, Yang, Sijie, Liang, Hui, Sun, Haiyan, Li, Tao, Yu, Yuanling, Cui, Qianqian, Liu, Shuo, Yang, Xiaodong, Du, Shuo, Zhang, Zhiying, Hao, Xiaohua, Shao, Fei, Jin, Ronghua, Wang, Xiangxi, Xiao, Junyu, Wang, Youchun & Xie, Xiaoliang Sunney Omicron escapes the majority of existing SARS-CoV-2 neutralizing antibodies. Nature 602, 657-663 (2021).

232. Su, Qian Peter, Zhao, Ziqing Winston, Meng, Luming, Ding, Miao, Zhang, Weiwei, Li, Yongzheng, Liu, Mengzhu, Li, Rongqin, Gao, Yi-Qin, Xie, Xiaoliang Sunney & Sun, Yujie Superresolution imaging reveals spatiotemporal propagation of human replication foci mediated by CTCF-organized chromatin structures. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, 15036-15046 (2020).

231. Du, Shuo, Cao, Yunlong, Zhu, Qinyu, Yu, Pin, Qi, Feifei, Wang, Guopeng, Du, Xiaoxia, Bao, Linlin, Deng, Wei, Zhu, Hua, Liu, Jiangning, Nie, Jianhui, Zheng, Yinghui, Liang, Haoyu, Liu, Ruixue, Gong, Shuran, Xu, Hua, Yisimayi, Ayijiang, Lv, Qi, Wang, Bo, He, Runsheng, Han, Yunlin, Zhao, Wenjie, Bai, Yali, Qu, Yajin, Gao, Xiang, Ji, Chenggong, Wang, Qisheng, Gao, Ning, Huang, Weijin, Wang, Youchun, Xie, X. Sunney, Su, Xiao-dong, Xiao, Junyu & Qin, Chuan Structurally Resolved SARS-CoV-2 Antibody Shows High Efficacy in Severely Infected Hamsters and Provides a Potent Cocktail Pairing Strategy. Cell 183, 1013-1023.e1013 (2020).

230. Di, Lin, Fu, Yusi, Sun, Yue, Li, Jie, Liu, Lu, Yao, Jiacheng, Wang, Guanbo, Wu, Yalei, Lao, Kaiqin, Lee, Raymond W., Zheng, Genhua, Xu, Jun, Oh, Juntaek, Wang, Dong, Xie, X. Sunney, Huang, Yanyi & Wang, Jianbin RNA sequencing by direct tagmentation of RNA/DNA hybrids. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, 2886-2893 (2020).

229. Cao, Yunlong, Su, Bin, Guo, Xianghua, Sun, Wenjie, Deng, Yongqiang, Bao, Linlin, Zhu, Qinyu, Zhang, Xu, Zheng, Yinghui, Geng, Chenyang, Chai, Xiaoran, He, Runsheng, Li, Xiaofeng, Lv, Qi, Zhu, Hua, Deng, Wei, Xu, Yanfeng, Wang, Yanjun, Qiao, Luxin, Tan, Yafang, Song, Liyang, Wang, Guopeng, Du, Xiaoxia, Gao, Ning, Liu, Jiangning, Xiao, Junyu, Su, Xiao-dong, Du, Zongmin, Feng, Yingmei, Qin, Chuan, Qin, Chengfeng, Jin, Ronghua & Xie, X. Sunney Potent Neutralizing Antibodies against SARS-CoV-2 Identified by High-Throughput Single-Cell Sequencing of Convalescent Patients’ B Cells. Cell 182, 73-84.e16 (2020).

228. Yuanzhen, Suo, Wenlong, Yang, Fake, Lu & Xiaoliang Sunney, Xie in Proc.SPIE, Vol. 11190 111900J (2019).

227. Xiong, Luoxing, Huang, Lei, Tian, Feng, Lu, Sijia & Xie, Xiaoliang Sunney Bayesian model for accurate MARSALA (mutated allele revealed by sequencing with aneuploidy and linkage analyses). Journal of Assisted Reproduction and Genetics 36, 1263-1271 (2019).

226. Xie, Xiaoliang Sunney Diseases Have No Borders, Neither Should Research! Cell 178, 1275-1276 (2019).

225. Tan, Longzhi, Xing, Dong, Daley, Nicholas & Xie, X. Sunney Three-dimensional genome structures of single sensory neurons in mouse visual and olfactory systems. Nature Structural & Molecular Biology 26, 297-307 (2019).

224. Huang, Lei, Bogale, Berhan, Tang, Yaqiong, Lu, Sijia, Xie, Xiaoliang Sunney & Racowsky, Catherine Noninvasive preimplantation genetic testing for aneuploidy in spent medium may be more reliable than trophectoderm biopsy. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, 14105-14112 (2019).

223. Wu, Haitao, Shen, Xiaoting, Huang, Lei, Zeng, Yanhong, Gao, Yumei, Shao, Lin, Lu, Baomin, Zhong, Yiping, Miao, Benyu, Xu, Yanwen, Wang, Yali, Li, Yubin, Xiong, Luoxing, Lu, Sijia, Xie, X. Sunney & Zhou, Canquan Genotyping single-sperm cells by universal MARSALA enables the acquisition of linkage information for combined pre-implantation genetic diagnosis and genome screening. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 35, 1071-1078 (2018).

222. Tan, Longzhi, Xing, Dong, Chang, Chi-Han, Li, Heng & Xie, X. Sunney Three-dimensional genome structures of single diploid human cells. Science 361, 924-928 (2018).

221. Tan, Longzhi & Xie, Xiaoliang Sunney A Near-Complete Spatial Map of Olfactory Receptors in the Mouse Main Olfactory Epithelium. Chemical Senses 43, 427-432 (2018).

220. Ji, Minbiao, Arbel, Michal, Zhang, Lili, Freudiger, Christian W., Hou, Steven S., Lin, Dongdong, Yang, Xinju, Bacskai, Brian J. & Xie, X. Sunney Label-free imaging of amyloid plaques in Alzheimer's disease with stimulated Raman scattering microscopy. Science Advances 4, eaat7715 (2018).

219. Ge, Hao, Wu, Pingping, Qian, Hong & Xie, Xiaoliang Sunney Relatively slow stochastic gene-state switching in the presence of positive feedback significantly broadens the region of bimodality through stabilizing the uninduced phenotypic state. PLOS Computational Biology 14, e1006051 (2018).

218. Blanshard, Robert C., Chen, Chongyi, Xie, Xiaoliang Sunney & Hoffmann, Eva R. in Methods in Cell Biology, Vol. 144. (eds. H. Maiato & M. Schuh) 441-457 (Academic Press, 2018).

217. Zhou, Yuexin, Wang, Ping, Tian, Feng, Gao, Ge, Huang, Lei, Wei, Wensheng & Xie, X. Sunney Painting a specific chromosome with CRISPR/Cas9 for live-cell imaging. Cell Research 27, 298-301 (2017).

216. Yang, Wenlong, Li, Ang, Suo, Yuanzhen, Lu, Fa-Ke & Sunney Xie, X. Simultaneous two-color stimulated Raman scattering microscopy by adding a fiber amplifier to a 2 ps OPO-based SRS microscope. Opt. Lett. 42, 523-526 (2017).

215. Xu, Jiawei, Zhang, Zhen, Niu, Wenbin, Yang, Qingling, Yao, Guidong, Shi, Senlin, Jin, Haixia, Song, Wenyan, Chen, Lei, Zhang, Xiangyang, Guo, Yihong, Su, Yingchun, Hu, Linli, Zhai, Jun, Zhang, Yile, Dong, Fangli, Gao, Yumei, Li, Wenhui, Bo, Shiping, Hu, Mintao, Ren, Jun, Huang, Lei, Lu, Sijia, Xie, X. Sunney & Sun, Yingpu Mapping allele with resolved carrier status of Robertsonian and reciprocal translocation in human preimplantation embryos. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, E8695-E8702 (2017).

214. Gao, Yan, Ni, Xiaohui, Guo, Hua, Su, Zhe, Ba, Yi, Tong, Zhongsheng, Guo, Zhi, Yao, Xin, Chen, Xixi, Yin, Jian, Yan, Zhao, Guo, Lin, Liu, Ying, Bai, Fan, Xie, X. Sunney & Zhang, Ning Single-cell sequencing deciphers a convergent evolution of copy number alterations from primary to circulating tumor cells. Genome Research 27, 1312-1322 (2017).

213. Fu, Dan, Yang, Wenlong & Xie, Xiaoliang Sunney Label-free Imaging of Neurotransmitter Acetylcholine at Neuromuscular Junctions with Stimulated Raman Scattering. Journal of the American Chemical Society 139, 583-586 (2017).

212. Chen, Zitian, Zhou, Wenxiong, Qiao, Shuo, Kang, Li, Duan, Haifeng, Xie, X. Sunney & Huang, Yanyi Highly accurate fluorogenic DNA sequencing with information theory Cbased error correction. Nature Biotechnology 35, 1170-1178 (2017).

211. Chen, Chongyi, Xing, Dong, Tan, Longzhi, Li, Heng, Zhou, Guangyu, Huang, Lei & Xie, X. Sunney Single-cell whole-genome analyses by Linear Amplification via Transposon Insertion (LIANTI). Science 356, 189-194 (2017).

210. Zhao, Ziqing W., Xie, X. Sunney & Ge, Hao Nonequilibrium Relaxation of Conformational Dynamics Facilitates Catalytic Reaction in an Elastic Network Model of T7 DNA Polymerase. The Journal of Physical Chemistry B 120, 2869-2877 (2016).

209. Xu, Juanjuan, Fang, Rui, Chen, Li, Chen, Daozhen, Xiao, Jian-Ping, Yang, Weimin, Wang, Honghua, Song, Xiaoqing, Ma, Ting, Bo, Shiping, Shi, Chong, Ren, Jun, Huang, Lei, Cai, Li-Yi, Yao, Bing, Xie, X. Sunney & Lu, Sijia Noninvasive chromosome screening of human embryos by genome sequencing of embryo culture medium for in vitro fertilization. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, 11907-11912 (2016).

208. Tian, Feng, Yang, Wenlong, Mordes, Daniel A., Wang, Jin-Yuan, Salameh, Johnny S., Mok, Joanie, Chew, Jeannie, Sharma, Aarti, Leno-Duran, Ester, Suzuki-Uematsu, Satomi, Suzuki, Naoki, Han, Steve S., Lu, Fa-Ke, Ji, Minbiao, Zhang, Rosanna, Liu, Yue, Strominger, Jack, Shneider, Neil A., Petrucelli, Leonard, Xie, X. Sunney & Eggan, Kevin Monitoring peripheral nerve degeneration in ALS by label-free stimulated Raman scattering imaging. Nature Communications 7, 13283 (2016).

207. Pu, Yingying, Zhao, Zhilun, Li, Yingxing, Zou, Jin, Ma, Qi, Zhao, Yanna, Ke, Yuehua, Zhu, Yun, Chen, Huiyi, Baker, Matthew A B., Ge, Hao, Sun, Yujie, Xie, Xiaoliang Sunney & Bai, Fan Enhanced Efflux Activity Facilitates Drug Tolerance in Dormant Bacterial Cells. Molecular Cell 62, 284-294 (2016).

206. Lu, Fa-Ke, Calligaris, David, Olubiyi, Olutayo I., Norton, Isaiah, Yang, Wenlong, Santagata, Sandro, Xie, X. Sunney, Golby, Alexandra J. & Agar, Nathalie Y. R. Label-Free Neurosurgical Pathology with Stimulated Raman Imaging. Cancer Research 76, 3451-3462 (2016).

205. Lee, David F., Lu, Jenny, Chang, Seungwoo, Loparo, Joseph J. & Xie, Xiaoliang S. Mapping DNA polymerase errors by single-molecule sequencing. Nucleic Acids Research 44, e118-e118 (2016).

204. Yan, Liying, Huang, Lei, Xu, Liya, Huang, Jin, Ma, Fei, Zhu, Xiaohui, Tang, Yaqiong, Liu, Mingshan, Lian, Ying, Liu, Ping, Li, Rong, Lu, Sijia, Tang, Fuchou, Qiao, Jie & Xie, X. Sunney Live births after simultaneous avoidance of monogenic diseases and chromosome abnormality by next-generation sequencing with linkage analyses. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, 15964-15969 (2015).

203. Xie, Xiaoliang Sunney Single Molecules Meet Genomics: Pinpointing Precision Medicine. JAMA 313, 2021-2022 (2015).

202. Tan, Longzhi, Li, Qian & Xie, X. Sunney in Mol Syst Biol, Vol. 11 844 (2015).

201. Lu, Fa-Ke, Basu, Srinjan, Igras, Vivien, Hoang, Mai P., Ji, Minbiao, Fu, Dan, Holtom, Gary R., Neel, Victor A., Freudiger, Christian W., Fisher, David E. & Xie, X. Sunney Label-free DNA imaging in vivo with stimulated Raman scattering microscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, 11624-11629 (2015).

200. Ji, Minbiao, Lewis, Spencer, Camelo-Piragua, Sandra, Ramkissoon, Shakti H., Snuderl, Matija, Venneti, Sriram, Fisher-Hubbard, Amanda, Garrard, Mia, Fu, Dan, Wang, Anthony C., Heth, Jason A., Maher, Cormac O., Sanai, Nader, Johnson, Timothy D., Freudiger, Christian W., Sagher, Oren, Xie, Xiaoliang Sunney & Orringer, Daniel A. Detection of human brain tumor infiltration with quantitative stimulated Raman scattering microscopy. Science Translational Medicine 7, 309ra163-309ra163 (2015).

199. Huang, Lei, Ma, Fei, Chapman, Alec, Lu, Sijia & Xie, Xiaoliang Sunney Single-Cell Whole-Genome Amplification and Sequencing: Methodology and Applications. Annual Review of Genomics and Human Genetics 16, 79-102 (2015).

198. Gu, Chan, Zhang, Jun, Yang, Y. Isaac, Chen, Xi, Ge, Hao, Sun, Yujie, Su, Xiaodong, Yang, Lijiang, Xie, Sunney & Gao, Yi Qin DNA Structural Correlation in Short and Long Ranges. J Phys Chem B 119, 13980-13990 (2015).

197. Ge, Hao, Qian, Hong & Xie, X. Sunney Stochastic Phenotype Transition of a Single Cell in an Intermediate Region of Gene State Switching. Physical Review Letters 114, 078101 (2015).

196. Fu, Yusi, Li, Chunmei, Lu, Sijia, Zhou, Wenxiong, Tang, Fuchou, Xie, X. Sunney & Huang, Yanyi Uniform and accurate single-cell sequencing based on emulsion whole-genome amplification. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, 11923-11928 (2015).

195. Cheng, Ji-Xin & Xie, X. Sunney Vibrational spectroscopic imaging of living systems: An emerging platform for biology and medicine. Science 350, aaa8870 (2015).

194. Chen, Huiyi, Shiroguchi, Katsuyuki, Ge, Hao & Xie, Xiaoliang Sunney Genome-wide study of mRNA degradation and transcript elongation in Escherichia coli. Mol Syst Biol 11, 781 (2015).

193. Chapman, Alec R., He, Zi, Lu, Sijia, Yong, Jun, Tan, Longzhi, Tang, Fuchou & Xie, X. Sunney Single Cell Transcriptome Amplification with MALBAC. PLOS ONE 10, e0120889 (2015).

192. Zhao, Ziqing W., Roy, Rahul, Gebhardt, J. Christof M., Suter, David M., Chapman, Alec R. & Xie, X. Sunney Spatial organization of RNA polymerase II inside a mammalian cell nucleus revealed by reflected light-sheet superresolution microscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences 111, 681-686 (2014).

191. Fu, Dan, Zhou, Jing, Zhu, Wenjing Suzanne, Manley, Paul W., Wang, Y. Karen, Hood, Tami, Wylie, Andrew & Xie, X. Sunney Imaging the intracellular distribution of tyrosine kinase inhibitors in living cells with quantitative hyperspectral stimulated Raman scattering. Nature Chemistry 6, 614-622 (2014).

190. Fu, Dan, Yu, Yong, Folick, Andrew, Currie, Erin, Farese, Robert V., Tsai, Tsung-Huang, Xie, Xiaoliang Sunney & Wang, Meng C. In vivo metabolic fingerprinting of neutral lipids with hyperspectral stimulated Raman scattering microscopy. Journal of the American Chemical Society 136, 8820-8828 (2014).

189. Fu, Dan & Xie, X. Sunney Reliable Cell Segmentation Based on Spectral Phasor Analysis of Hyperspectral Stimulated Raman Scattering Imaging Data. Analytical Chemistry 86, 4115-4119 (2014).

188. Freudiger, Christian W., Yang, Wenlong, Holtom, Gary R., Peyghambarian, Nasser, Xie, X. Sunney & Kieu, Khanh Q. Stimulated Raman scattering microscopy with a robust fibre laser source. Nature Photonics 8, 153-159 (2014).

187. Chong, Shasha, Chen, Chongyi, Ge, Hao & Xie, X. Sunney Mechanism of Transcriptional Bursting in Bacteria. Cell 158, 314-326 (2014).

186. Xu, Xinliang, Ge, Hao, Gu, Chan, Gao, Yi Qin, Wang, Siyuan S., Thio, Beng Joo Reginald, Hynes, James T., Xie, X. Sunney & Cao, Jianshu Modeling spatial correlation of DNA deformation: DNA allostery in protein binding. J Phys Chem B 117, 13378-13387 (2013).

185. Xie, X. Sunney Enzyme Kinetics, Past and Present. Science 342, 1457-1459 (2013).

184. Tan, Longzhi, Zong, Chenghang & Xie, X. Sunney Rare event of histone demethylation can initiate singular gene expression of olfactory receptors. Proceedings of the National Academy of Sciences 110, 21148-21152 (2013).

183. Ni, Xiaohui, Zhuo, Minglei, Su, Zhe, Duan, Jianchun, Gao, Yan, Wang, Zhijie, Zong, Chenghang, Bai, Hua, Chapman, Alec R., Zhao, Jun, Xu, Liya, An, Tongtong, Ma, Qi, Wang, Yuyan, Wu, Meina, Sun, Yu, Wang, Shuhang, Li, Zhenxiang, Yang, Xiaodan, Yong, Jun, Su, Xiao-Dong, Lu, Youyong, Bai, Fan, Xie, X. Sunney & Wang, Jie Reproducible copy number variation patterns among single circulating tumor cells of lung cancer patients. Proceedings of the National Academy of Sciences 110, 21083-21088 (2013).

182. Moore, David S. Ji-Xin Cheng and Xiaoliang Sunney Xie (Eds.): Coherent Raman scattering microscopy. Analytical and Bioanalytical Chemistry 405, 5001-5002 (2013).

181. Kong, Lingjie, Ji, Minbiao, Holtom, Gary R., Fu, Dan, Freudiger, Christian W. & Xie, X. Sunney Multicolor stimulated Raman scattering microscopy with a rapidly tunable optical parametric oscillator. Opt. Lett. 38, 145-147 (2013).

180. Kim, Sangjin, Brostr?mer, Erik, Xing, Dong, Jin, Jianshi, Chong, Shasha, Ge, Hao, Wang, Siyuan, Gu, Chan, Yang, Lijiang, Gao, Yi Qin, Su, Xiao-dong, Sun, Yujie & Xie, X. Sunney Probing Allostery Through DNA. Science 339, 816-819 (2013).

179. Ji, Minbiao, Orringer, Daniel A., Freudiger, Christian W., Ramkissoon, Shakti, Liu, Xiaohui, Lau, Darryl, Golby, Alexandra J., Norton, Isaiah, Hayashi, Marika, Agar, Nathalie Y. R., Young, Geoffrey S., Spino, Cathie, Santagata, Sandro, Camelo-Piragua, Sandra, Ligon, Keith L., Sagher, Oren & Xie, X. Sunney Rapid, Label-Free Detection of Brain Tumors with Stimulated Raman Scattering Microscopy. Science Translational Medicine 5, 201ra119-201ra119 (2013).

178. Hou, Yu, Fan, Wei, Yan, Liying, Li, Rong, Lian, Ying, Huang, Jin, Li, Jinsen, Xu, Liya, Tang, Fuchou, Xie, X. Sunney & Qiao, Jie Genome Analyses of Single Human Oocytes. Cell 155, 1492-1506 (2013).

177. Gebhardt, J. Christof M., Suter, David M., Roy, Rahul, Zhao, Ziqing W., Chapman, Alec R., Basu, Srinjan, Maniatis, Tom & Xie, X. Sunney Single-molecule imaging of transcription factor binding to DNA in live mammalian cells. Nature Methods 10, 421-426 (2013).

176. Fu, Dan, Holtom, Gary, Freudiger, Christian, Zhang, Xu & Xie, Xiaoliang Sunney Hyperspectral imaging with stimulated Raman scattering by chirped femtosecond lasers. J Phys Chem B 117, 4634-4640 (2013).

175. Blainey, Paul C., Graziano, Vito, Prez-Bern, Ana J., McGrath, William J., Flint, S. Jane, San Martn, Carmen, Xie, X. Sunney & Mangel, Walter F. Regulation of a Viral Proteinase by a Peptide and DNA in One-dimensional Space: IV. VIRAL PROTEINASE SLIDES ALONG DNA TO LOCATE AND PROCESS ITS SUBSTRATES *. Journal of Biological Chemistry 288, 2092-2102 (2013).

174. Zong, Chenghang, Lu, Sijia, Chapman, Alec R. & Xie, X. Sunney Genome-Wide Detection of Single-Nucleotide and Copy-Number Variations of a Single Human Cell. Science 338, 1622-1626 (2012).

173. Zhang, Xu, Roeffaers, Maarten B. J., Basu, Srinjan, Daniele, Joseph R., Fu, Dan, Freudiger, Christian W., Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Label-free live-cell imaging of nucleic acids using stimulated Raman scattering microscopy. Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry 13, 1054-1059 (2012).

172. Shiroguchi, Katsuyuki, Jia, Tony Z., Sims, Peter A. & Xie, X. Sunney Digital RNA sequencing minimizes sequence-dependent bias and amplification noise with optimized single-molecule barcodes. Proceedings of the National Academy of Sciences 109, 1347-1352 (2012).

171. Lu, Sijia, Zong, Chenghang, Fan, Wei, Yang, Mingyu, Li, Jinsen, Chapman, Alec R., Zhu, Ping, Hu, Xuesong, Xu, Liya, Yan, Liying, Bai, Fan, Qiao, Jie, Tang, Fuchou, Li, Ruiqiang & Xie, X. Sunney Probing Meiotic Recombination and Aneuploidy of Single Sperm Cells by Whole-Genome Sequencing. Science 338, 1627-1630 (2012).

170. Lu, Fa-Ke, Ji, Minbiao, Fu, Dan, Ni, Xiaohui, Freudiger, Christian W., Holtom, Gary & Xie, X. Sunney Multicolor stimulated Raman scattering microscopy. Molecular Physics 110, 1927-1932 (2012).

169. Lefrancois, Simon, Fu, Dan, Holtom, Gary R., Kong, Lingjie, Wadsworth, William J., Schneider, Patrick, Herda, Robert, Zach, Armin, Sunney Xie, X. & Wise, Frank W. Fiber four-wave mixing source for coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Opt. Lett. 37, 1652-1654 (2012).

168. Ito, Terumasa, Ji, Minbiao, Holtom, Gary & Xie, X. Sunney in Biomedical Optics and 3-D Imaging BSu4B.7 (Optica Publishing Group, Miami, Florida; 2012).

167. Gebhardt, J. Christof M., Roy, Rahul, Suter, David, Zhao, Ziqing, Chapman, Alec & Xie, X. Sunney Superresolution and Single Molecule Imaging of Transcription by Reflected Light Sheet Microscopy. Biophysical Journal 102, 224a (2012).

166. Fu, Dan, Lu, Fa-Ke, Zhang, Xu, Freudiger, Christian, Pernik, Douglas R., Holtom, Gary & Xie, Xiaoliang Sunney Quantitative Chemical Imaging with Multiplex Stimulated Raman Scattering Microscopy. Journal of the American Chemical Society 134, 3623-3626 (2012).

165. Freudiger, Christian W., Pfannl, Rolf, Orringer, Daniel A., Saar, Brian G., Ji, Minbiao, Zeng, Qing, Ottoboni, Linda, Ying, Wei, Waeber, Christian, Sims, John R., De Jager, Philip L., Sagher, Oren, Philbert, Martin A., Xu, Xiaoyin, Kesari, Santosh, Xie, X. Sunney & Young, Geoffrey S. Multicolored stain-free histopathology with coherent Raman imaging. Laboratory Investigation 92, 1492-1502 (2012).

164. Chong, Shasha, Kim, Sangjin, Brostrmer, Erik, Xing, Dong, Ge, Hao, Su, Xiaodong, Sun, Yujie & Xie, X. Sunney Single-Molecule In Vitro and Live-Cell Studies of Allostery through DNA. Biophysical Journal 102, 70a (2012).

163. Chen, Chongyi, Wang, Wenqin, Li, Gene-Wei, Zhuang, Xiaowei & Xie, X. Sunney Chromosome Organization by a Nucleoid-Associated Protein in Live Bacteria. Biophysical Journal 102, 479a (2012).

162. Wang, Meng C., Min, Wei, Freudiger, Christian W., Ruvkun, Gary & Xie, X. Sunney RNAi screening for fat regulatory genes with SRS microscopy. Nature Methods 8, 135-138 (2011).

161. Sims, Peter A., Greenleaf, William J., Duan, Haifeng & Xie, X. Sunney Fluorogenic DNA sequencing in PDMS microreactors. Nature Methods 8, 575-580 (2011).

160. Saar, Brian G., Johnston, Richard S., Freudiger, Christian W., Xie, X. Sunney & Seibel, Eric J. Coherent Raman scanning fiber endoscopy. Opt. Lett. 36, 2396-2398 (2011).

159. Saar, Brian G., Contreras-Rojas, L. Rodrigo, Xie, X. Sunney & Guy, Richard H. Imaging Drug Delivery to Skin with Stimulated Raman Scattering Microscopy. Molecular Pharmaceutics 8, 969-975 (2011).

158. Min, Wei, Freudiger, Christian W., Lu, Sijia & Xie, X. Sunney Coherent Nonlinear Optical Imaging: Beyond Fluorescence Microscopy. Annual Review of Physical Chemistry 62, 507-530 (2011).

157. Maarten, B. J. Roeffaers, Xu, Zhang, Christian, W. Freudiger, Brian, G. Saar, Xie, X. Sunney, Marjolein van, Ruijven, Gerard van, Dalen & Chunhong, Xiao Label-free imaging of biomolecules in food products using stimulated Raman microscopy. Journal of Biomedical Optics 16, 021118 (2011).

156. Li, Gene-Wei & Xie, X. Sunney Central dogma at the single-molecule level in living cells. Nature 475, 308-315 (2011).

155. Greenleaf, William J., Sims, Peter A., Duan, Haifeng & Xie, Xiaoliang Sunney Fluorogenic Pyrosequencing in Microreactors. Biophysical Journal 100, 368a (2011).

154. Freudiger, Christian W., Roeffaers, Maarten B. J., Zhang, Xu, Saar, Brian G., Min, Wei & Xie, X. Sunney Optical Heterodyne-Detected Raman-Induced Kerr Effect (OHD-RIKE) Microscopy. The Journal of Physical Chemistry B 115, 5574-5581 (2011).

153. Freudiger, Christian W., Min, Wei, Holtom, Gary R., Xu, Bingwei, Dantus, Marcos & Sunney Xie, X. Highly specific label-free molecular imaging with spectrally tailored excitation-stimulated Raman scattering (STE-SRS) microscopy. Nature Photonics 5, 103-109 (2011).

152. Zeng, Yining, Saar, Brian G., Friedrich, Marcel G., Chen, Fang, Liu, Yu-San, Dixon, Richard A., Himmel, Michael E., Xie, X. Sunney & Ding, Shi-You Imaging Lignin-Downregulated Alfalfa Using Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy. BioEnergy Research 3, 272-277 (2010).

151. Xie, X. Sunney in Single Molecule Spectroscopy in Chemistry, Physics and Biology: Nobel Symposium. (eds. A. Gr?slund, R. Rigler & J. Widengren) 435-448 (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg; 2010).

150. Wang, Ke, Freudiger, Christian W., Lee, Jennifer H., Saar, Brian G., Xie, X. Sunney & Xu, Chris Synchronized time-lens source for coherent Raman scattering microscopy. Opt. Express 18, 24019-24024 (2010).

149. Taniguchi, Yuichi, Choi, Paul J., Li, Gene-Wei, Chen, Huiyi, Babu, Mohan, Hearn, Jeremy, Emili, Andrew & Xie, X. Sunney Quantifying E. coli Proteome and Transcriptome with Single-Molecule Sensitivity in Single Cells. Science 329, 533-538 (2010).

148. Saar, Brian G, Zeng, Yining, Freudiger, Christian W, Liu, Yu-San, Himmel, Michael E, Xie, X. Sunney & Ding, Shi-You Label-Free, Real-Time Monitoring of Biomass Processing with Stimulated Raman Scattering Microscopy. Angewandte Chemie International Edition 49, 5476-5479 (2010).

147. Saar, Brian G., Freudiger, Christian W., Reichman, Jay, Stanley, C. Michael, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Video-Rate Molecular Imaging in Vivo with Stimulated Raman Scattering. Science 330, 1368-1370 (2010).

146. Min, Wei, Jiang, Liang & Xie, X. Sunney Complex Kinetics of Fluctuating Enzymes: Phase Diagram Characterization of a Minimal Kinetic Scheme. Chemistry C An Asian Journal 5, 1129-1138 (2010).

145. Lu, Sijia, Min, Wei, Chong, Shasha, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Label-free imaging of heme proteins with two-photon excited photothermal lens microscopy. Applied Physics Letters 96, 113701 (2010).

144. Kim, Sangjin, Schroeder, Charles M. & Xie, X. Sunney Single-Molecule Study of DNA Polymerization Activity of HIV-1 Reverse Transcriptase on DNA Templates. Journal of Molecular Biology 395, 995-1006 (2010).

143. Chong, Shasha, Min, Wei & Xie, X. Sunney Ground-State Depletion Microscopy: Detection Sensitivity of Single-Molecule Optical Absorption at Room Temperature. The Journal of Physical Chemistry Letters 1, 3316-3322 (2010).

142. Choi, Paul J., Xie, X. Sunney & Shakhnovich, Eugene I. Stochastic Switching in Gene Networks Can Occur by a Single-Molecule Event or Many Molecular Steps. Journal of Molecular Biology 396, 230-244 (2010).

141. Taniguchi, Yuichi, Choi, Paul J., Chen, Huiyi, Babu, Mohan, Emili, Andrew & Xie, Xiaoliang Sunney Single-cell Analyses of the Escherichia Coli Proteome with Single-molecule Sensitivity. Biophysical Journal 96, 308a-309a (2009).

140. Sims, Peter A. & Xie, X. Sunney Probing Dynein and Kinesin Stepping with Mechanical Manipulation in a Living Cell. ChemPhysChem 10, 1511-1516 (2009).

139. Saar, Brian G., Holtom, Gary R., Freudiger, Christian W., Ackermann, Chrisita, Hill, Winfield & Xie, X. Sunney Intracavity wavelength modulation of an optical parametric oscillator for coherent Raman microscopy. Opt. Express 17, 12532-12539 (2009).

138. Murugkar, S., Evans, C. L., Xie, X. S. & Anis, H. Chemically specific imaging of cryptosporidium oocysts using coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopy. J Microsc 233, 244-250 (2009).

137. Min, Wei, Xie, X. Sunney & Bagchi, Biman Role of conformational dynamics in kinetics of an enzymatic cycle in a nonequilibrium steady state. The Journal of Chemical Physics 131, 065104 (2009).

136. Min, Wei, Lu, Sijia, Rueckel, Markus, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Near-Degenerate Four-Wave-Mixing Microscopy. Nano Letters 9, 2423-2426 (2009).

135. Min, Wei, Lu, Sijia, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Triple-Resonance Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microspectroscopy. ChemPhysChem 10, 344-347 (2009).

134. Min, Wei, Lu, Sijia, Chong, Shasha, Roy, Rahul, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Imaging chromophores with undetectable fluorescence by stimulated emission microscopy. Nature 461, 1105-1109 (2009).

133. Lyn, Rodney K., Kennedy, David C., Sagan, Selena M., Blais, David R., Rouleau, Yanouchka, Pegoraro, Adrian F., Xie, X. Sunney, Stolow, Albert & Pezacki, John Paul Direct imaging of the disruption of hepatitis C virus replication complexes by inhibitors of lipid metabolism. Virology 394, 130-142 (2009).

132. Lu, Ju, Min, Wei, Conchello Jos, Angel, Xie, Xiaoliang Sunney & Lichtman, Jeff W. Super-Resolution Laser Scanning Microscopy through Spatiotemporal Modulation. Nano Letters 9, 3883-3889 (2009).

131. Kieu, Khanh, Saar, Brian G., Holtom, Gary R., Xie, X. Sunney & Wise, Frank W. High-power picosecond fiber source for coherent Raman microscopy. Opt. Lett. 34, 2051-2053 (2009).

130. Friedman, Nir, Cai, Long & Xie, X. Sunney Stochasticity in Gene Expression as Observed by Single molecule Experiments in Live Cells. Israel Journal of Chemistry 49, 333-342 (2009).

129. Freudiger, Christian W., Min, Wei, Saar, Brian G. & Xie, X. Sunney Stimulated Raman Scattering Microscopy for Label-Free Chemical Imaging. Opt. Photon. News 20, 30-30 (2009).

128. Blainey, Paul C., Luo, Guobin, Kou, S. C., Mangel, Walter F., Verdine, Gregory L., Bagchi, Biman & Xie, X. Sunney Nonspecifically bound proteins spin while diffusing along DNA. Nature Structural & Molecular Biology 16, 1224-1229 (2009).

127. Xie, X. Sunney, Choi, Paul J., Li, Gene-Wei, Lee, Nam Ki & Lia, Giuseppe Single-Molecule Approach to Molecular Biology in Living Bacterial Cells. Annual Review of Biophysics 37, 417-444 (2008).

126. Nan, Xiaolin, Sims, Peter A. & Xie, X. Sunney Organelle Tracking in a Living Cell with Microsecond Time Resolution and Nanometer Spatial Precision. ChemPhysChem 9, 707-712 (2008).

125. Min, Wei, Xie, X. Sunney & Bagchi, Biman Two-Dimensional Reaction Free Energy Surfaces of Catalytic Reaction:? Effects of Protein Conformational Dynamics on Enzyme Catalysis. The Journal of Physical Chemistry B 112, 454-466 (2008).

124. Li, Jianwei Jeffery, Chu, Yizhuo, Lee, Benjamin Yi-Hung & Xie, Xiaoliang Sunney Enzymatic signal amplification of molecular beacons for sensitive DNA detection. Nucleic Acids Research 36, e36-e36 (2008).

123. Freudiger, Christian W., Min, Wei, Saar, Brian G., Lu, Sijia, Holtom, Gary R., He, Chengwei, Tsai, Jason C., Kang, Jing X. & Xie, X. Sunney Label-Free Biomedical Imaging with High Sensitivity by Stimulated Raman Scattering Microscopy. Science 322, 1857-1861 (2008).

122. Evans, Conor L. & Xie, X. Sunney Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy: Chemical Imaging for Biology and Medicine. Annual Review of Analytical Chemistry 1, 883-909 (2008).

121. Choi, Paul J., Cai, Long, Frieda, Kirsten & Xie, X. Sunney A Stochastic Single-Molecule Event Triggers Phenotype Switching of a Bacterial Cell. Science 322, 442-446 (2008).

120. Bagchi, Biman, Blainey, Paul C. & Xie, X. Sunney Diffusion Constant of a Nonspecifically Bound Protein Undergoing Curvilinear Motion along DNA. The Journal of Physical Chemistry B 112, 6282-6284 (2008).

119. Wright, A. J., Poland, S. P., Girkin, J. M., Freudiger, C. W., Evans, C. L. & Xie, X. S. Adaptive optics for enhanced signal in CARS microscopy. Opt. Express 15, 18209-18219 (2007).

118. Saar, Brian G., Park, Heung-Shik, Xie, X. Sunney & Lavrentovich, Oleg D. Three-dimensional imaging of chemical bond orientation in liquid crystals by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Opt. Express 15, 13585-13596 (2007).

117. Luo, Guobin, Wang, Mina, Konigsberg, William H. & Xie, X. Sunney Single-molecule and ensemble fluorescence assays for a functionally important conformational change in T7 DNA polymerase. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 12610-12615 (2007).

116. Kim, Sangjin, Blainey, Paul C., Schroeder, Charles M. & Xie, X. Sunney Multiplexed single-molecule assay for enzymatic activity on flow-stretched DNA. Nature Methods 4, 397-399 (2007).

115. Evans, Conor L., Xu, Xiaoyin, Kesari, Santosh, Xie, X. Sunney, Wong, Stephen T. C. & Young, Geoffrey S. Chemically-selective imaging of brain structures with CARS microscopy. Opt. Express 15, 12076-12087 (2007).

114. Elf, Johan, Li, Gene-Wei & Xie, X. Sunney Probing Transcription Factor Dynamics at the Single-Molecule Level in a Living Cell. Science 316, 1191-1194 (2007).

113. Yu, Ji, Xiao, Jie, Ren, Xiaojia, Lao, Kaiqin & Xie, X. Sunney Probing Gene Expression in Live Cells, One Protein Molecule at a Time. Science 311, 1600-1603 (2006).

112. Xie, X. Sunney, Yu, Ji & Yang, Wei Yuan Living Cells as Test Tubes. Science 312, 228-230 (2006).

111. Rakic, Bojana, Sagan, Selena M., Noestheden, Matthew, Blanger, Sylvie, Nan, Xiaolin, Evans, Conor L., Xie, X. Sunney & Pezacki, John Paul Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Antagonism Inhibits Hepatitis C Virus Replication. Chemistry & Biology 13, 23-30 (2006).

110. Qian, Hong & Sunney Xie, X. Generalized Haldane equation and fluctuation theorem in the steady-state cycle kinetics of single enzymes. Physical Review E 74, 010902 (2006).

109. Potma, Eric O., Evans, Conor L. & Xie, X. Sunney Heterodyne coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) imaging. Opt. Lett. 31, 241-243 (2006).

108. Nan, Xiaolin, Tonary, Angela M., Stolow, Albert, Xie, X. Sunney & Pezacki, John Paul Intracellular Imaging of HCV RNA and Cellular Lipids by Using Simultaneous Two-Photon Fluorescence and Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopies. ChemBioChem 7, 1895-1897 (2006).

107. Nan, Xiaolin, Potma, Eric O. & Xie, X. Sunney Nonperturbative Chemical Imaging of Organelle Transport in Living Cells with Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy. Biophysical Journal 91, 728-735 (2006).

106. Min, Wei & Xie, X. Sunney Kramers model with a power-law friction kernel: Dispersed kinetics and dynamic disorder of biochemical reactions. Physical Review E 73, 010902 (2006).

105. Min, Wei, Gopich, Irina V., English, Brian P., Kou, S. C., Xie, X. Sunney & Szabo, Attila When Does the Michaelis?Menten Equation Hold for Fluctuating Enzymes? The Journal of Physical Chemistry B 110, 20093-20097 (2006).

104. Luo, Guobin, Andricioaei, Ioan, Xie, X. Sunney & Karplus, Martin Dynamic Distance Disorder in Proteins Is Caused by Trapping. The Journal of Physical Chemistry B 110, 9363-9367 (2006).

103. Lgar, Franois, Evans, Conor L., Ganikhanov, Feruz & Xie, X. Sunney Towards CARS Endoscopy. Opt. Express 14, 4427-4432 (2006).

102. Lee, Jong-Bong, Hite, Richard K., Hamdan, Samir M., Xie, X. Sunney, Richardson, Charles C. & van Oijen, Antoine M. DNA primase acts as a molecular brake in DNA replication. Nature 439, 621-624 (2006).

101. Ganikhanov, Feruz, Evans, Conor L., Saar, Brian G. & Xie, X. Sunney High-sensitivity vibrational imaging with frequency modulation coherent anti-Stokes Raman scattering (FM CARS) microscopy. Opt. Lett. 31, 1872-1874 (2006).

100. Ganikhanov, Feruz, Carrasco, Silvia, Sunney Xie, X., Katz, Mordechai, Seitz, Wolfgang & Kopf, Daniel Broadly tunable dual-wavelength light source for coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Opt. Lett. 31, 1292-1294 (2006).

99. Friedman, Nir, Cai, Long & Xie, X. Sunney Linking Stochastic Dynamics to Population Distribution: An Analytical Framework of Gene Expression. Physical Review Letters 97, 168302 (2006).

98. English, Brian P., Min, Wei, van Oijen, Antoine M., Lee, Kang Taek, Luo, Guobin, Sun, Hongye, Cherayil, Binny J., Kou, S. C. & Xie, X. Sunney Ever-fluctuating single enzyme molecules: Michaelis-Menten equation revisited. Nature Chemical Biology 2, 87-94 (2006).

97. Cai, Long, Friedman, Nir & Xie, X. Sunney Stochastic protein expression in individual cells at the single molecule level. Nature 440, 358-362 (2006).

96. Blainey, Paul C., van Oijen, Antoine M., Banerjee, Anirban, Verdine, Gregory L. & Xie, X. Sunney A base-excision DNA-repair protein finds intrahelical lesion bases by fast sliding in contact with DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences 103, 5752-5757 (2006).

95. Potma, Eric O. & Xie, X. Sunney Direct Visualization of Lipid Phase Segregation in Single Lipid Bilayers with Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy. ChemPhysChem 6, 77-79 (2005).

94. Nan, Xiaolin, Sims, Peter A., Chen, Peng & Xie, X. Sunney Observation of Individual Microtubule Motor Steps in Living Cells with Endocytosed Quantum Dots. The Journal of Physical Chemistry B 109, 24220-24224 (2005).

93. Min, Wei, Luo, Guobin, Cherayil, Binny J., Kou, S. C. & Xie, X. Sunney Observation of a Power-Law Memory Kernel for Fluctuations within a Single Protein Molecule. Physical Review Letters 94, 198302 (2005).

92. Min, Wei, Jiang, Liang, Yu, Ji, Kou, S. C., Qian, Hong & Xie, X. Sunney Nonequilibrium Steady State of a Nanometric Biochemical System:? Determining the Thermodynamic Driving Force from Single Enzyme Turnover Time Traces. Nano Letters 5, 2373-2378 (2005).

91. Min, Wei, English, Brian P., Luo, Guobin, Cherayil, Binny J., Kou, S. C. & Xie, X. Sunney Fluctuating Enzymes:? Lessons from Single-Molecule Studies. Accounts of Chemical Research 38, 923-931 (2005).

90. Krug, John T., Sanchez, Erik J. & Xie, X. Sunney Fluorescence quenching in tip-enhanced nonlinear optical microscopy. Applied Physics Letters 86, 233102 (2005).

89. Kou, S. C., Sunney Xie, X. & Liu, Jun S. Bayesian analysis of single-molecule experimental data. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) 54, 469-506 (2005).

88. Kou, S. C., Cherayil, Binny J., Min, Wei, English, Brian P. & Xie, X. Sunney Single-Molecule Michaelis?Menten Equations. The Journal of Physical Chemistry B 109, 19068-19081 (2005).

87. Evans, Conor L., Potma, Eric O., Puoris'haag, Mehron, Daniel, Lin, Charles P. & Xie, X. Sunney Chemical imaging of tissue in vivo with video-rate coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences 102, 16807-16812 (2005).

86. Debnath, Pallavi, Min, Wei, Xie, X. Sunney & Cherayil, Binny J. Multiple time scale dynamics of distance fluctuations in a semiflexible polymer: A one-dimensional generalized Langevin equation treatment. The Journal of Chemical Physics 123, 204903 (2005).

85. Rech, I., Guobin, Luo, Ghioni, M., Haw, Yang, Xiaoliang Sunney, Xie & Cova, S. Photon-timing detector module for single-molecule spectroscopy with 60-ps resolution. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 10, 788-795 (2004).

84. Potma, Eric O., Xie, X. Sunney, Muntean, Ligia, Preusser, Jan, Jones, David, Ye, Jun, Leone, Stephen R., Hinsberg, William D. & Schade, Wolfgang Chemical Imaging of Photoresists with Coherent Anti-Stokes Raman Scattering (CARS) Microscopy. The Journal of Physical Chemistry B 108, 1296-1301 (2004).

83. Potma, Eric O. & Xie, X. Sunney CARS Microscopy for Biology and Medicine. Opt. Photon. News 15, 40-45 (2004).

82. Nan, Xiaolin, Yang, Wei Yuan & Xie, X. Sunney CARS microscopy lights up lipids in living cells. Biophotonics International 11, 44-47 (2004).

81. Kou, S. C. & Xie, X. Sunney Generalized Langevin Equation with Fractional Gaussian Noise: Subdiffusion within a Single Protein Molecule. Physical Review Letters 93, 180603 (2004).

80. Evans, Conor L., Potma, Eric O. & Xie, X. Sunney Coherent anti-Stokes Raman scattering spectral interferometry:?determination of the real and imaginary components of nonlinear susceptibility for vibrational microscopy. Opt. Lett. 29, 2923-2925 (2004).

79. Cotlet, Mircea, Masuo, Sadahiro, Luo, Guobin, Hofkens, Johan, Van der Auweraer, Mark, Verhoeven, Jan, Millen, Klaus, Xie, Xiaoliang Sunney & De Schryver, Frans Probing conformational dynamics in single donor-acceptor synthetic molecules by means of photoinduced reversible electron transfer. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, 14343-14348 (2004).

78. Cheng, Ji-Xin & Xie, X. Sunney Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy:? Instrumentation, Theory, and Applications. The Journal of Physical Chemistry B 108, 827-840 (2004).

77. Yang, Haw, Luo, Guobin, Karnchanaphanurach, Pallop, Louie, Tai-Man, Rech, Ivan, Cova, Sergio, Xun, Luying & Xie, X. Sunney Protein Conformational Dynamics Probed by Single-Molecule Electron Transfer. Science 302, 262-266 (2003).

76. van Oijen, Antoine M., Blainey, Paul C., Crampton, Donald J., Richardson, Charles C., Ellenberger, Tom & Xie, X. Sunney Single-Molecule Kinetics of Exonuclease Reveal Base Dependence and Dynamic Disorder. Science 301, 1235-1238 (2003).

75. Potma, Eric O. & Xie, X. S. Detection of single lipid bilayers with coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopy. Journal of Raman Spectroscopy 34, 642-650 (2003).

74. Potma, Eric O., Evans, Conor, Xie, X. Sunney, Jones, R. Jason & Ye, Jun Picosecond-pulse amplification with an external passive optical cavity. Opt. Lett. 28, 1835-1837 (2003).

73. Pautot, Sophie, Frisken, Barbara J., Cheng, Ji-Xin, Xie, X. Sunney & Weitz, D. A. Spontaneous Formation of Lipid Structures at Oil/Water/Lipid Interfaces. Langmuir 19, 10281-10287 (2003).

72. Nan, Xiaolin, Cheng, Ji-Xin & Xie, X. Sunney Vibrational imaging of lipid droplets in live fibroblast cells with coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Journal of Lipid Research 44, 2202-2208 (2003).

71. Louie, Tai Man, Xie, X. Sunney & Xun, Luying Coordinated Production and Utilization of FADH2 by NAD(P)H?Flavin Oxidoreductase and 4-Hydroxyphenylacetate 3-Monooxygenase. Biochemistry 42, 7509-7517 (2003).

70. Hartschuh, Achim, Sanchez, Erik J., Xie, X. Sunney & Novotny, Lukas High-Resolution Near-Field Raman Microscopy of Single-Walled Carbon Nanotubes. Physical Review Letters 90, 095503 (2003).

69. Dufresne, E. R., Corwin, E. I., Greenblatt, N. A., Ashmore, J., Wang, D. Y., Dinsmore, A. D., Cheng, J. X., Xie, X. S., Hutchinson, J. W. & Weitz, D. A. Flow and Fracture in Drying Nanoparticle Suspensions. Physical Review Letters 91, 224501 (2003).

68. Cheng, Ji-Xin, Pautot, Sophie, Weitz, David A. & Xie, X. Sunney Ordering of water molecules between phospholipid bilayers visualized by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences 100, 9826-9830 (2003).

67. Yang, Haw & Xie, X. Sunney Probing single-molecule dynamics photon by photon. The Journal of Chemical Physics 117, 10965-10979 (2002).

66. Yang, Haw & Xie, X. Sunney Statistical approaches for probing single-molecule dynamics photon-by-photon. Chemical Physics 284, 423-437 (2002).

65. Volkmer, Andreas, Book, Lewis D. & Xie, X. Sunney Time-resolved coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy: Imaging based on Raman free induction decay. Applied Physics Letters 80, 1505-1507 (2002).

64. Sunney Xie, X. Single-molecule approach to dispersed kinetics and dynamic disorder: Probing conformational fluctuation and enzymatic dynamics. The Journal of Chemical Physics 117, 11024-11032 (2002).

63. Sanchez, E. J., Krug, J. T. & Xie, X. S. Ion and electron beam assisted growth of nanometric SimOn structures for near-field microscopy. Review of Scientific Instruments 73, 3901-3907 (2002).

62. Potma, Eric O., Jones, David J., Cheng, J. X., Xie, X. S. & Ye, Jun High-sensitivity coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy with two tightly synchronized picosecond lasers. Opt. Lett. 27, 1168-1170 (2002).

61. Louie, Tai Man, Yang, Haw, Karnchanaphanurach, Pallop, Xie, X. Sunney & Xun, Luying FAD Is a Preferred Substrate and an Inhibitor ofEscherichia coli General NAD(P)H:Flavin Oxidoreductase *. Journal of Biological Chemistry 277, 39450-39455 (2002).

60. Krug, John T., Sanchez, Erik J. & Xie, X. Sunney Design of near-field optical probes with optimal field enhancement by finite difference time domain electromagnetic simulation. The Journal of Chemical Physics 116, 10895-10901 (2002).

59. Jones, David J., Potma, Eric O., Cheng, Ji-xin, Burfeindt, Berndt, Pang, Yang, Ye, Jun & Xie, X. Sunney Synchronization of two passively mode-locked, picosecond lasers within 20 fs for coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Review of Scientific Instruments 73, 2843-2848 (2002).

58. Cheng, Ji-Xin & Xie, X. Sunney Green¡¯s function formulation for third-harmonic generation microscopy. J. Opt. Soc. Am. B 19, 1604-1610 (2002).

57. Cheng, Ji-Xin, Volkmer, Andreas & Xie, X. Sunney Theoretical and experimental characterization of coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. J. Opt. Soc. Am. B 19, 1363-1375 (2002).

56. Cheng, Ji-xin, Volkmer, Andreas, Book, Lewis D. & Xie, X. Sunney Multiplex Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microspectroscopy and Study of Lipid Vesicles. The Journal of Physical Chemistry B 106, 8493-8498 (2002).

55. Cheng, Ji-xin, Potma, Eric O. & Xie, Sunney X. Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Correlation Spectroscopy:? Probing Dynamical Processes with Chemical Selectivity. The Journal of Physical Chemistry A 106, 8561-8568 (2002).

54. Cheng, Ji-Xin, Jia, Y. Kevin, Zheng, Gengfeng & Xie, X. Sunney Laser-Scanning Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy and Applications to Cell Biology. Biophysical Journal 83, 502-509 (2002).

53. Xie, Sunney Single-Molecule Approach to Enzymology. Single Molecules 2, 229-236 (2001).

52. Volkmer, Andreas, Cheng, Ji-Xin & Sunney Xie, X. Vibrational Imaging with High Sensitivity via Epidetected Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy. Physical Review Letters 87, 023901 (2001).

51. Cheng, Ji-xin, Volkmer, Andreas, Book, Lewis D. & Xie, X. Sunney An Epi-Detected Coherent Anti-Stokes Raman Scattering (E-CARS) Microscope with High Spectral Resolution and High Sensitivity. The Journal of Physical Chemistry B 105, 1277-1280 (2001).

50. Cheng, Ji-Xin, Book, Lewis D. & Xie, X. Sunney Polarization coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. Opt. Lett. 26, 1341-1343 (2001).

49. 应立明, 谢晓亮. 单分子的光学检测及应用. 大学化学. 1999;14(5):1-6.

48. Zumbusch, Andreas, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Three-Dimensional Vibrational Imaging by Coherent Anti-Stokes Raman Scattering. Physical Review Letters 82, 4142-4145 (1999).

47. Xie, X. Sunney & Lu, H. Peter Single-molecule Enzymology. Journal of Biological Chemistry 274, 15967-15970 (1999).

46. Xie, X. Sunney, Bian, Randy X. & Dunn, Robert C. in Focus on Multidimensional Microscopy 263-293 (World Scientific Publishing Co., 1999).

45. Schenter, Gregory K., Lu, H. Peter & Xie, X. Sunney Statistical Analyses and Theoretical Models of Single-Molecule Enzymatic Dynamics. Journal of Physical Chemistry A 103, 10477-10488 (1999).

44. Sanchez, Erik J., Novotny, Lukas & Xie, X. Sunney Near-Field Fluorescence Microscopy Based on Two-Photon Excitation with Metal Tips. Physical Review Letters 82, 4014-4017 (1999).

43. Lu, H. Peter & Xie, X. Sunney Single-Molecule Spectroscopy Studies of Molecular Dynamics in Chemical and Biological Systems. Zeitschrift Physikalische Chemie 212, 59-66 (1999).

42. Bai, Chunli, Wang, Chen, Xie, X. Sunney & Wolynes, Peter G. Single molecule physics and chemistry. Proceedings of the National Academy of Sciences 96, 11075-11076 (1999).

41. Ying, Liming & Xie, X. Sunney Fluorescence Spectroscopy, Exciton Dynamics, and Photochemistry of Single Allophycocyanin Trimers. The Journal of Physical Chemistry B 102, 10399-10409 (1998).

40. Xie, X. Sunney & Trautman, Jay K. Optical studies of single molecules at room temperature. Annual Review of Physical Chemistry 49, 441-480 (1998).

39. Sanchez, Erik J., Novotny, Lukas, Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Room-Temperature Fluorescence Imaging and Spectroscopy of Single Molecules by Two-Photon Excitation. The Journal of Physical Chemistry A 102, 4948-4948 (1998).

38. Novotny, Lukas, Sanchez, Erik J. & Sunney Xie, X. Near-field optical imaging using metal tips illuminated by higher-order Hermite¨CGaussian beams. Ultramicroscopy 71, 21-29 (1998).

37. Lukas, Novotny, Erik, J. Sanchez & Sunney, Xie in Proc.SPIE, Vol. 3273 194-202 (1998).

36. Lu, H. P., Xun, L. & Xie, X. S. Single-molecule enzymatic dynamics. Science 282, 1877-1882 (1998).

35. Novotny, Lukas, Bian, Randy X. & Xie, X. Sunney Theory of Nanometric Optical Tweezers. Physical Review Letters 79, 645-648 (1997).

34. Lu, H. Peter & Xie, X. Sunney Single-Molecule Kinetics of Interfacial Electron Transfer. The Journal of Physical Chemistry B 101, 2753-2757 (1997).

33. Lu, H. Peter & Xie, X. Sunney Single-molecule spectral fluctuations at room temperature. Nature 385, 143-146 (1997).

32. Xie, X. Sunney Single-Molecule Spectroscopy and Dynamics at Room Temperature. Accounts of Chemical Research 29, 598-606 (1996).

31. Holtom, Gary R., Crowell, Robert A. & Xie, X. Sunney High-repetition-rate femtosecond optical parametric oscillator Camplifier system near 3μm . J. Opt. Soc. Am. B 12, 1723-1731 (1995).

30. Dunn, Robert C. & Xie, X. Sunney Characterization of the temporal behavior of ultrashort pulses emerging from a near-field fiber probe. Ultramicroscopy 57, 169-172 (1995).

29. Dunn, Robert C., Allen, Errol V., Joyce, Stephen A., Anderson, Gordon A. & Sunney Xie, X. Near-field fluorescent imaging of single proteins. Ultramicroscopy 57, 113-117 (1995).

28. Crowell, Robert A., Holtom, Gary R. & Xie, X. Sunney Infrared Free Induction Decay of Liquid Water Molecules. The Journal of Physical Chemistry 99, 1840-1842 (1995).

27. Bian, Randy X., Dunn, Robert C., Xie, X. Sunney & Leung, P. T. Single Molecule Emission Characteristics in Near-Field Microscopy. Physical Review Letters 75, 4772-4775 (1995).

26. Xie, X. Sunney, Dunn, Robert C., Holtom, Gary R. & Mets, Laurens in Ultrafast Phenomena WA.6 (Optica Publishing Group, California; 1994).

25. Xie, X. S. & Dunn, R. C. Probing single molecule dynamics. Science 265, 361-364 (1994).

24. Sunney, Xie, Errol, V. Allen, Gary, R. Holtom, Robert, C. Dunn & Laurens, Mets in Proc.SPIE, Vol. 2137 264-276 (1994).

23. Dunn, Robert C., Holtom, Gary R., Mets, Laurens & Xie, X. Sunney Near-Field Fluorescence Imaging and Fluorescence Lifetime Measurement of Light Harvesting Complexes in Intact Photosynthetic Membranes. The Journal of Physical Chemistry 98, 3094-3098 (1994).

22. Du, Mei, Xie, Xiaoliang, Mets, Laurens & Fleming, Graham R. Direct Observation of Ultrafast Energy-Transfer Processes in Light Harvesting Complex II. The Journal of Physical Chemistry 98, 4736-4741 (1994).

21. Crowell, Robert Alexander, Holtom, G. R. & Xie, Y. S. (1994).

20. Dunn, Robert C., Xie, Xiaoliang & Simon, John D. in Methods in Enzymology, Vol. 226 177-198 (Academic Press, 1993).

19. Sunney, Xie, Mei, Du, Laurens, Mets & Graham, R. Fleming in Proc.SPIE, Vol. 1640 690-706 (1992).

18. Lewis, James W., Goldbeck, Robert A., Kliger, David S., Xie, Xiaoliang, Dunn, Robert C. & Simon, John D. Time-resolved circular dichroism spectroscopy: experiment, theory, and applications to biological systems. The Journal of Physical Chemistry 96, 5243-5254 (1992).

17. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Protein conformational relaxation following photodissociation of carbon monoxide from carbonmonoxymyoglobin: picosecond circular dichroism and absorption studies. Biochemistry 30, 3682-3692 (1991).

16. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. A picosecond circular dichroism study of photosynthetic reaction centers from Rhodobacter sphaeroides. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1057, 131-139 (1991).

15. Rosenthal, Sandra J., Xie, Xiaoliang, Du, Mei & Fleming, Graham R. Femtosecond solvation dynamics in acetonitrile: Observation of the inertial contribution to the solvent response. The Journal of Chemical Physics 95, 4715-4718 (1991).

14. John Douglas, Simon, Sunney, Xie & Robert, C. Dunn in Proc.SPIE, Vol. 1432 211-220 (1991).

13. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Picosecond circular dichroism spectroscopy: a Jones matrix analysis. J. Opt. Soc. Am. B 7, 1673-1684 (1990).

12. Xie, Xiaoliang & Simon, J. D. in Ultrafast Phenomena VII. (eds. C.B. Harris, E.P. Ippen, G.A. Mourou & A.H. Zewail) 544-547 (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg; 1990).

11. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Picosecond time resolved absorption studies of the solvation of Cr(CO)5 in alcohols: a unimolecular kinetic model for the formation of Cr(CO)5(OHR) from photogenerated Cr(CO)5(ROH). Journal of the American Chemical Society 112, 1130-1136 (1990).

10. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Picosecond magnetic circular dichroism spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry 94, 8014-8016 (1990).

9. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Picosecond time-resolved circular dichroism study of protein relaxation in myoglobin following photodissociation of carbon monoxide. Journal of the American Chemical Society 112, 7802-7803 (1990).

8. Sunney, Xie & John Douglas, Simon in Proc.SPIE, Vol. 1204 66-77 (1990).

7. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Picosecond time resolved circular dichroism spectroscopy: experimental details and applications. Review of Scientific Instruments 60, 2614-2627 (1989).

6. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. High energy and tunable picosecond laser pulses at 1 kHz: synchronously pumping a dye laser with a mode-locked, Q-switched and cavity dumped Nd:YAG laser system. Optics Communications 69, 303-307 (1989).

5. Xie, Xiaoliang & Simon, John D. Photodissociation of chromium hexacarbonyl and hexakis(phenyl isocyanide)chromium in tetrahydrofuran. The Journal of Physical Chemistry 93, 4401-4404 (1989).

4. Simon, John D. & Xie, Xiaoliang Photodissociation of chromium hexacarbonyl in 1-propanol and 2-propanol: effect of solvent structure on the mechanisms of formation of Cr(CO)5(OHR) from photogenerated Cr(CO)5(ROH). The Journal of Physical Chemistry 93, 291-293 (1989).

3. Simon, John D. & Xiaoliang, Xie Photodissociation of Cr(CO)6 in solution: Solvation dynamics of Cr(CO)5. AIP Conference Proceedings 172, 721-723 (1988).

2. Simon, John D. & Xie, Xiaoliang Time-resolved studies of solvation: the photodissociation of hexacarbonylchromium in pentanol. The Journal of Physical Chemistry 91, 5538-5540 (1987).

1. Simon, John D. & Xie, Xiaoliang Photodissociation of chromium hexacarbonyl in solution: direct observation of the formation of pentacarbonyl(methanol)chromium. The Journal of Physical Chemistry 90, 6751-6753 (1986).